วิธีฝาก ด้วย QR CODE

คำเตือน !!!! เพื่อความรวดเร็ว

เพื่อความสะดวกในการเติมเงิน ไม่ควรปฏิบัติดังนี้

1.ผู้เล่นไม่ใช้บัญชีที่ผูกหน้าเกมโอนมา
2.ไม่ทำรายการในเวลาที่กำหนด
3.ไม่ทำการโอนตามยอดที่สร้าง เช่น สร้างยอด 100 แต่โอน 90
4.ผู้เล่นทำการโอนก่อนการกดสร้างคำสั่งซื้อ

🙏🏻🙏🏻